top of page

Sygebesøg

Sygebesøg foretages kun efter aftale med lægen. Lægen vurdere om det er nødvendigt med et sygebesøgsamme dag, eller om patienten selv må transportere sig til lægehuset. 

Der kan eventuelt aftales direkte indlæggelse hvis situationen er alvorlig og det ikke kan forsvares at afvente lægens besøg. 

bottom of page